หลักสูตรที่เปิดสอน
  » หลักสูตรที่เปิดสอน
 คอร์สเรียนแบ่งตามระดับชั้น
  » ระดับอนุบาล
  » ระดับประถมศึกษา
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  » ระดับบุคคลทั่วไป/ระดับมหาวิทยาลัย
 คอร์สเรียนแบ่งตามรายวิชา
  » เชาวน์ปัญญา (ระดับอนุบาล)
  » คณิตศาสตร์
  » วิทยาศาสตร์
  » ฟิสิกส์
  » เคมี
  » ชีวะ
  » ภาษาอังกฤษ
  » ภาษาไทย
  » สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  » ศิลปะ
  » คอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ)
  » การบ้านทั่วไป
 อยากเรียนภาษา
  » ภาษาฝรั่งเศส
  » ภาษาเยอรมัน
  » ภาษาญี่ปุ่น
  » ภาษาอาหรับ
  » ภาษาจีน
  » ภาษาบาลี
  » ภาษาเกาหลี
  » ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนา
  » ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  » ภาษาอื่นๆ
 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  » IGCSE
  » Ged
  » O-Net
  » GAT/PAT
  » SAT
  » CU-TEP
  » CU-ATT
  » TOEFL
  » IELTS
  » TOEIC
วันนี้ 76
เมื่อวาน 94
สัปดาห์นี้ 76
สัปดาห์ก่อน 984
เดือนนี้ 1,824
เดือนก่อน 3,391
ทั้งหมด 168,510
  Your IP :100.26.176.111

TOEFL

 

 

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language (ออกเสียงว่า "โทเฟิล" หรือ "โทเฟล") เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี

เดิม TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน และการให้ทุนการศึกษแล้ว

TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ

 • TOEFL Internet-based Test (iBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้
 • TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ

โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

ทักษะ

ลักษณะของการสอบ

เวลารวม (นาที)

คำถามทั้งหมด (คะแนนดิบ)

อัตราคะแนน

Reading (การอ่าน)

อ่าน บทความประมาณ 3-5 บท ซึ่งถ้าคิดเป็นความยาวแล้ว รวมทั้งหมดจะได้ประมาณ 700 คำ ซึ่งในแต่ละบทความนั้นจะมีคำถามให้ตอบประมาณ 12-14 ข้อ

60-100

36-70

0-30

Listening (การฟัง)

- ฟังการบรรยาย (Lectures) 4-6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะกินเวลาประมาณ 3-5 นาที และตอบคำถามประมาณ 6 ข้อต่อเรื่อง,
- ฟังบทสนทนา(Conversations) 2-3 บท ในแต่ละเรื่องใช้เวลา 3 นาที และตอบคำถาม 5 ข้อในแต่ละบท

60-90

34-51

0-30

Speaking (การพูด)

พูด 2 หัวข้อเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่ว ๆ ไป (เรื่องที่คุ้นเคยในสังคมไทย) และ 4 หัวข้อในการพูดเกี่ยวกับ Academic

20

0-4

0-30

Writing (การเขียน)

1 หัวข้อที่ให้ผู้ทดสอบ เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและได้ฟังมาและอีก 1 หัวข้อเกี่ยวกับการสนับสนุนความคิดเห็นของหัวเรื่อง

50

0-5

0-30

รวม

 

0-120

 

ค่าใช้จ่าย

 

ราบการ

ลักษณะของการสอบ

ค่าลงทะเบียน)

US$140

ค่าลงทะเบียนล่าช้า

US$25

เลื่อนวันสอบ (ต้องทำก่อนถึงวันสอบ 3 วันเป็นอย่างน้อย)

US$50

การขอคืนค่าคะแนนหลังจากที่ยกเลิก

US$20

เพิ่มรายงานผลคะแนนที่จัดส่ง

US$17 / Report

การทำคะแนน TOEFL iBT การพูดหรือการเขียนใหม่ (rescore)

US$60

การทำคะแนน TOEFL iBT การพูดและการเขียนใหม่ (rescore)

US$120

ค่าขอกระดาษคำตอบคืน

US$20

 

การได้ใบรับรองคะแนน

ผู้สอบจะได้รับในรายงานผลคะแนนรวมทั้งหมด 5 ฉบับ ดังนี้
- ฉบับแรกจะเป็นรายงานผลที่ส่งให้ผู้เข้าสอบ
- อีก 4 ฉบับ จะเป็นรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถเลือกว่าจะให้ทาง ETS ส่งตรงไปให้กับสถาบันหรือบริษัทใด โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 15 วันหลังจากวันที่เข้าสอบ
หากต้องการมากกว่านี้ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม US$17 ต่อ 1 ฉบับ

สำหรับเงื่อนไขในการได้รับใบรับรอง มีดังนี้(ต้องผ่านทั้ง 4 หัวข้อดังต่อไปนี้)

 1. ตอบคำถามอย่างน้อยที่สุด 1 คำถามในส่วนของการอ่าน (Reading)
 2. ตอบคำถามอย่างน้อยที่สุด 1 คำถามในส่วนของการฟัง (Listening)
 3. เขียนอย่างน้อย 1 บทความ ในส่วนของการเขียน (Writing)
 4. พูดอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในส่วนของการพูด (Speaking)

การลงทะเบียน และสิ่งที่ต้องนำไปวันสอบ

** ระหว่างทำรายการห้ามกด <-- Back ของ Browser เด็ดขาด มิฉะนั้น อาจต้องดำเนินการสมัครใหม่ตั้งแต่ต้น

 1. เข้าเว็บไซด์ http://www.ets.org/ แล้วเลือกที่ TOEFL
 2. กดที่ Register for the Test
 3. Select a testing Location เลือก Thailand
 4. หัวข้อ Internet-based Test (iBT) กดที่ Register Online
 5. ที่หัวข้อ New User กดที่ Sign Up แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน กด Continue
 6. อ่านและกรอกรายละเอียดต่าง ๆ แล้วกด Continue
 7. อ่านวิธีการกำหนด Username และ Password และใส่ Username กับ Password ตามต้องการ
  * Username ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขตั้งแต่ 6-16 ตัว และต้องไม่ใช่อักขระพิเศษ
  * Password ต้องใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กและตัวเลข ผสมกันตั้งแต่ 8 ตัวแต่ไม่เกิน 16 ตัว มิฉะนั้นจะดำเนินการไม่ผ่าน
  * เลือกคำถามและใส่คำตอบในการขอรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน
 8. ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด และยืนยัน (Confirm) เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
 9. หลังจากนั้น ระบบจะลิงค์มาที่หน้า My Home Page คลิกที่ Register for a Test/Order Score Reports
 10. เลือก TOEFL Test และคลิก Continue
 11. จะขึ้นหน้า Before You Begin ... จะอ่านรายละเอียดหรือไม่อ่านก็ได้ แล้วคลิ๊กที่ I agree
 12. จะพบหน้า Register for a Test ให้ใส่รายละเอียด
  - Country/Location : Thailand
  - Region : จังหวัดที่สะดวก
  - Start Test Date : ใส่ช่วงเวลาที่เราต้องการสอบซึ่งการกำหนดระยะห่างของ Start Test Date และ End Test Date สามารถทำได้เพียง 60 วันเท่านั้น
  - End Test Date :
  * แล้วคลิ๊ก Search ระบบจะแสดงสถานที่สอบและเวลาขึ้นมา คลิ๊กเลือกตามที่คิดว่าสะดวกที่สุด
 13. ยืนยันความถูกต้องด้วยการกด Continue
 14. พบหน้า Score Reporting Preferences เลือก Web-accessible Score Report and a printed copy mailed to you แล้วกด Continue
 15. หน้า Select Score Recipients: Part 1 of 2 ให้กรอกรายละเอียดของสถาบันที่อยากให้ส่งคะแนนการสอบไปให้ หรือเลือกประเทศแล้วกด Search แล้วจึงค่อยเลือกสถาบัน (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหากส่ง Report ไม่เกิน 4 แห่ง)
 16. หน้า Select Score Recipients: Part 2 of 2 สามารถเพิ่มสถาบัน (Add Another Score Recipient) เลือกแผนกที่จะส่งเอกสารที่จะจัดส่ง (Department:) ยืนยันการทำรายการ (Continue) และยกเลิกสถาบัน (Remove) ที่กรอกมาข้างต้นได้
 17. หน้า Demographic Questions เป็นแบบสำรวจ จะตอบหรือไม่ก็ได้ แล้วกด Continue
 18. หน้า Order Summary เช็ครายละเอียดและความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าอยากแก้ไขส่วนไหน สามารถกดที่ Modifiy หากทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ Confirm Order
 19. หน้า Select Payment Method ใส่รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน แล้วกด Continue

สิ่งจำเป็นที่ต้องนำไปวันสอบ

 1. Passport
 2. ใบ Confirm ที่พิมพ์ออกมาจาก Internet

 

Tags: ติวสอบ toefl, ติวข้อสอบ toefl, รับติว toefl, รับติวข้อสอบ toelf, รับติว โทเฟล, รับติวข้อสอบ โทเฟล, ติวสอบโทเฟล, ติวข้อสอบโทเฟล, ครูสอนพิเศษโทเฟล,ครูสอนพิเศษ toefl, ติวโทเฟล, ติว toefl, ติวเตอร์ตัวต่อตัวโทเฟล, ติวเตอร์ตัวต่อตัว toefl, ติวเตอร์ตัวต่อตัวtoelf, ติวเตอร์จุฬา โทเฟล, ติวเตอร์จุฬา toelf,ติวเตอร์สอนพิเศษ โทเฟล, ติวเตอร์สอนพิเศษ toefl, ติวเตอร์ตามบ้าน toefl, ติวเตอร์ตามบ้าน โทเฟล, ติวโทเฟลที่ไหนดี, ติวเตอร์toeflที่ไหนด, ข้อสอบโทเฟล,ข้อสอบtoefl, โทเฟลคือ, toelfคือ, คะแนน โทเฟล, คะแนน toefl, หาที่ติวโทเฟล, หาที่ติว tofle, หาที่เรียนโทเฟล, หาที่เรียน toefl, ติวโทเฟลที่ไหน, ติว toefl ที่ไหน,สถาบันติวโทเฟล, สถาบันติว ged, สถาบันติว toelf, หาที่เรียน โทเฟล

 

Share on Facebook
 
Copyright © 2013-2015 Geniuschulatutor All Rights Reserved. 
Create by  all webeasy