หลักสูตรที่เปิดสอน
  » หลักสูตรที่เปิดสอน
 คอร์สเรียนแบ่งตามระดับชั้น
  » ระดับอนุบาล
  » ระดับประถมศึกษา
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  » ระดับบุคคลทั่วไป/ระดับมหาวิทยาลัย
 คอร์สเรียนแบ่งตามรายวิชา
  » เชาวน์ปัญญา (ระดับอนุบาล)
  » คณิตศาสตร์
  » วิทยาศาสตร์
  » ฟิสิกส์
  » เคมี
  » ชีวะ
  » ภาษาอังกฤษ
  » ภาษาไทย
  » สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  » ศิลปะ
  » คอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ)
  » การบ้านทั่วไป
 อยากเรียนภาษา
  » ภาษาฝรั่งเศส
  » ภาษาเยอรมัน
  » ภาษาญี่ปุ่น
  » ภาษาอาหรับ
  » ภาษาจีน
  » ภาษาบาลี
  » ภาษาเกาหลี
  » ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนา
  » ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  » ภาษาอื่นๆ
 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  » IGCSE
  » Ged
  » O-Net
  » GAT/PAT
  » SAT
  » CU-TEP
  » CU-ATT
  » TOEFL
  » IELTS
  » TOEIC
วันนี้ 77
เมื่อวาน 94
สัปดาห์นี้ 77
สัปดาห์ก่อน 984
เดือนนี้ 1,825
เดือนก่อน 3,391
ทั้งหมด 168,511
  Your IP :100.26.176.111

ภาษาเกาหลี

 

 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะนอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย ซึ่ง “ภาษาเกาหลี”เป็นอีกหนึ่งภาษาที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต
       
       อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจสงสัยว่า คนที่เรียนภาษาเกาหลีกันนั้น เขามีวัตถุประสงค์อย่างไร และเรียนไปแล้วสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้หรือไม่
       “ธนณัฏฐ์ รูปสม” อาจารย์สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ อธิบายว่า นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีเพราะเห็นว่าเป็นภาษาที่แปลกใหม่ มีความน่าสนใจในตัวของภาษาและมีความน่ารักอยู่ที่ตัวอักษรที่มีวงกลมและขีด รวมไปถึงจำนวนของพยัญชนะและสระที่มีจำนวนน้อย ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้รวดเร็วเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาอื่นๆ ซึ่งในบางครั้งการเรียบเรียงประโยคนั้นอาจจะง่ายกว่าอื่นๆหรือง่ายกว่าภาษาไทยเสียด้วยซ้ำ
       
       ในส่วนของการเรียนการสอนภาษาเกาหลีนั้น สมัยก่อนจะมีจำนวนนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีน้อยมาก แต่ปัจจุบันการเรียนภาษาเกาหลีในบ้านเราจะมีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มแรกจะเรียนเป็นไปตามกระแสนิยม ที่วัยรุ่นมีความสนใจจากภาพยนตร์ ดารา และศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ซึ่งนักเรียนกลุ่มเหล่านี้อยากจะมีความรู้ในภาษาเพื่อนำไปใช้ในการสนทนากับเพื่อนกลุ่มเดียวกัน สนทนากับเพื่อนต่างชาติ หรือนำภาษาไปใช้ในการซื้อสินค้าต่างๆ เพราะปัจจุบันสินค้ามีการนำเข้าจากประเทศเกาหลีเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มนี้จะเรียนรู้แบบพื้นฐานโดยไม่เจาะลึกอะไรมากนัก
       
       ขณะที่อีกกลุ่มที่เรียนภาษาเกาหลีอย่างจริงจังนั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้จะเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหรือบางคนเรียนเพื่อเป็นนำศึกษาต่อในประเทศเกาหลี ซึ่งในส่วนนี้จะเรียนตั้งแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา จนเรียนลึกลงไปถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทจนไปถึงในระดับปริญญาเอก

 


       
       “อนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนภาษาเกาหลีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในอนาคตข้างหน้าจะมีวัฒนธรรมทางเกาหลีเข้ามามาก ดังนั้นจึงเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ อีกทั้งบุคคลที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ในภาษาเกาหลีจะมีมากขึ้น”
       
       ธนณัฏฐ์ ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ปัจจุบันสังคมไทยกับสังคมเกาหลีมีความผูกพันกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้า ด้านสังคมและวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะปลูกฝังให้เด็กไทยได้เรียนรู้ความเป็นมาของประเทศเกาหลีบ้าง เพราะเวลาที่เราทำการค้าหรือทำพันธกิจอะไรก็ตาม ถ้าไม่ทราบความเป็นมาของประเทศเกาหลีจะทำให้เสียเปรียบได้
       
       ดังนั้น นักเรียนที่อยากจะเรียนภาษาเกาหลี ก็ขอให้เรียนแต่ต้องเรียนอย่างจริงจัง อย่าเรียนแบบฉาบฉวย ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบกว่านักเรียนที่เรียนเรียนภาษาอื่นๆ ตรงที่ว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาเกาหลีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคนนำเที่ยว อาจารย์สอนภาษา รวมไปถึงบริษัทของประเทศเกาหลีที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไทยที่จะไปทำงานกับคนเกาหลีจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากเนื่องจากมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพราะคนเกาหลีเป็นคนที่ทำงานอย่างรวดเร็ว มีความขยัน เอาจริงเอาจังกับงานที่ทำ

       
 

 

Tags: ครูสอนพิเศษ ภษาเกาหลี, เรียนพิเศษ ภาษาเกาหลี, สอนพิเศษ ภาษาเกาหลี, เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาเกาหลี, เรียนพิเศษ ตัวต่อตัว ภาษาเกาหลี, รับสอนพิเศษ ภาษาเกาหลี, สอนพิเศษที่บ้าน ภาษาเกาหลี, รับจ้างสอนพิเศษ ภาษาเกาหลี, ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาเกาหลี, ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาเกาหลี, ติวเตอร์จุฬา ภาษาเกาหลี, ติวเตอร์ จุฬา ภาษาเกาหลี, ติวเตอร์ ภาษาเกาหลี, ติวเตอร์ เกาหลี, ติวเตอร์สอนพิเศษที่บ้าน ภาษาเกาหลี, ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ภาษาเกาหลี,หาครูสอนพิเศษ ภาษาเกาหลี, เรียน ภาษาเกาหลี, กวดวิชา ภาษาเกาหลี, ติวสอบ ภาษาเกาหลี, ติวข้อสอบ ภาษาเกาหลี, สอนสนทนา ภาษาเกาหลี, เรียนสนทนา ภาษาเกาหลี, ติวเตอร์จุฬษ, ติวเตอร์จุฬา, จุฬาติวเตอร์, ติวเตอร์ตัวต่อตัว, ติวตัวต่อตัว, ครูสอนพิเศษ, ครูสอนพิเศษตามบ้าน, ครูสอนพิเศษที่บ้าน, ติวสอบ, ติวสอบเข้า

 

Share on Facebook
 
Copyright © 2013-2015 Geniuschulatutor All Rights Reserved. 
Create by  all webeasy