หลักสูตรที่เปิดสอน
  » หลักสูตรที่เปิดสอน
 คอร์สเรียนแบ่งตามระดับชั้น
  » ระดับอนุบาล
  » ระดับประถมศึกษา
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  » ระดับบุคคลทั่วไป/ระดับมหาวิทยาลัย
 คอร์สเรียนแบ่งตามรายวิชา
  » เชาวน์ปัญญา (ระดับอนุบาล)
  » คณิตศาสตร์
  » วิทยาศาสตร์
  » ฟิสิกส์
  » เคมี
  » ชีวะ
  » ภาษาอังกฤษ
  » ภาษาไทย
  » สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  » ศิลปะ
  » คอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ)
  » การบ้านทั่วไป
 อยากเรียนภาษา
  » ภาษาฝรั่งเศส
  » ภาษาเยอรมัน
  » ภาษาญี่ปุ่น
  » ภาษาอาหรับ
  » ภาษาจีน
  » ภาษาบาลี
  » ภาษาเกาหลี
  » ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนา
  » ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  » ภาษาอื่นๆ
 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  » IGCSE
  » Ged
  » O-Net
  » GAT/PAT
  » SAT
  » CU-TEP
  » CU-ATT
  » TOEFL
  » IELTS
  » TOEIC
วันนี้ 85
เมื่อวาน 94
สัปดาห์นี้ 85
สัปดาห์ก่อน 984
เดือนนี้ 1,833
เดือนก่อน 3,391
ทั้งหมด 168,519
  Your IP :100.26.176.111

 

ทำไมต้องเรียนคอมพิวเตอร์

การใช้งานคอมพิวเตอร์ นั้นก็มีการใช้งานตามลักษณะงานต่างๆ เช่น ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ (สินค้า บุคคล สถิติ ฯลฯ) ใช้ในการจัดการเอกสารพิมพ์งาน ออกแบบสื่อต่างๆ , พัฒนาโปรแกรม, Internet , ค้นหาข้อมูล ,ฯลฯ

         ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน มีการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทในการทำงาน ต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า ต่างมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น และต้องยอมรับว่า แม้กระทั่งในบ้านเรือนที่พักอาศัยต่างๆ ก็มีการใช้งานคอมพิวเตอร์

         ฉะนั้น การเรียนคอมพิวเตอร์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องพบเจอกับคอมพิวเตอร์ การประกอบอาชีพที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในอนาคต คอมพิวเตอร์จะกลายเป็นปัจจัย หนึ่งในการดำรงชีวิต

::สิ่งที่ต้องศึกษาในปัจจุบัน

   - เขียนเว็บเพจ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น html, perl, php, asp, asp.net, jsp, ruby, mysql เป็นต้น

   - ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อนำมาประยุกต์ในเหตุการณ์ที่เหมาะสม

   - ศึกษาการสร้างภาพ Graphic ด้วยโปรแกรม เช่น Photoshop, Animation 3D หรือ 3D studio เป็นต้น

   - ศึกษา OS ทุกตัวที่มีโอกาส เพื่อหาจุดเด่น มาใช้ประโยชน์ เช่น Windows, Mac, Linux เป็นต้น

   - ศึกษาภาษาต่าง ๆ เช่น VB, Java, Delphi, C, Fox.., Pascal, Cobol, Qbasic, Clipper, Assembly, RPG เป็นต้น

   - ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Video conference, Voice mail, Real media server, Service server, E-Commerce เป็นต้น

   - ศึกษา Hardware เช่น ซ่อมถอดประกอบเครื่อง รู้จักใช้อุปกรณ์ และ Hardware ใหม่

 

::สิ่งที่ต้องศึกษาในอนาคต

   - ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  - พัฒนาเว็บไซต์เชื่อม DB พัฒนาระบบข้อมูลต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต เช่น ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ออนไลน์, การลงทะเบียนออนไลน์

   - สื่อมัลติมีเดีย ด้านโฆษณา งานบันเทิง สื่อต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

   - ระบบปฏิบัติการ การใช้งานคอมพิวเตอร์ ที่จะต้องรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ เช่น Window XP, Linux

   - ระบบเครือข่าย การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต

   - ระบบความปลอดภัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการกำหนดความปลอดภัยต่างๆ เช่น การตรวจสอบรหัสผ่าน การสแกนนิ้วมือ การรูดบัตร

   - e-Commerce การทำธุรกรรม การค้าต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น สั่งซื้อ-ขาย สินค้า บนอินเตอร์เน็ต โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต

   - e-Learning การเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น บทเรียนออนไลน์, ทดสอบออนไลน์, ถาม-ตอบออนไลน์

 

 

อาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

   แบบที่ 1 : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, Programmer, System Analyst, IT Director,

   แบบที่ 2 : ดูแลระบบบริการ ความปลอดภัย เครือข่าย หรือ Hardware Maintenance

   แบบที่ 3 : เปิดร้าน Internet หรือร้านขายคอมพิวเตอร์

   แบบที่ 4 : Graphic Creator, Special Effect หรือ Multimedia

   แบบที่ 5 : ครู อาจารย์ หรือติวเตอร์

   แบบที่ 6 : ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เช่น e-Commerce, e-Learning, e-Service

 

 

Tags: เรียนพิเศษ คอมพิวเตอร์, เรียนพิเศษ คอมพิวเตอร์, เรียนพิเศษที่บ้าน คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, ครูสอนพิเศษ เขียนเวป, หาติวเตอร์สอนเขียนเวป, ติวเตอร์เขียนเวป, ติวเตอร์ตามบ้านเขียนเวป, ติวเตอร์ที่บ้าน เขียนเวป, ติวเตอร์ตัวต่อตัว กราฟฟิค, ติวเตอร์ตัวต่อตัว กราฟฟิค, ติวเตอร์จุฬา กราฟฟิค, ติวเตอร์จุฬากราฟฟิค, โรงเรียนกวดวิชาสอนไอที, โรงเรียนกวดวิชา สอนไอที, สถาบันสอนไอที, สถาบันกวดวิชาสอนไอที, เรียนพิเศษ คอมพิวเตอร์ ประถม, เรียนพิเศษ คอมพิวเตอร์ มัธยม, ติวเตอร์เอกคอมพิวเตอร์, ติวเตอร์สอนไอที, ติวเตอร์จุฬา, จุฬาติวเตอร์,ครูสอนพิเศษ, ครูสอนพิเศษตามบ้าน, ครูสอนพิเศษที่บ้าน, ติวตัวต่อตัว, ติวเสริม, ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน, ติวเตอร์สอนพิเศษที่บ้าน

 

Share on Facebook
 
Copyright © 2013-2015 Geniuschulatutor All Rights Reserved. 
Create by  all webeasy